Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie


 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko

zawiadamia, 

 że na wniosek Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko została wydana decyzja N-B 6733.2.2013 z dnia   8 lipca 2013 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo.

 

Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.

 

W terminie 14 dni od daty wywieszenia  niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.1.2013 z dnia 5 lipca 2013 r.

 

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 1272
Data wytworzenia: 15-07-2013, 14:40:29 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-07-2013, 14:42:39 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego