Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych


 

GK-ZP.271.7.18                                                                                        Drawsko 29.10.2018
 
 
 
Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytów długoterminowych
 
 
Zmiana treści SIWZ w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.10.2018 r. na udzielenie kredytów długoterminowych
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:
Zmianie ulega załącznik nr 1 część A pkt. 9 ppkt 3 do SIWZ,  załącznik nr 1 część B pkt 9 ppkt 3 do SIWZ, załącznik nr 1 część C pkt 9 ppkt 3 do SIWZzałącznik nr 1 część D pkt 9 ppkt 3  do SIWZ, załącznik nr 1 część E pkt 9 ppkt 3 do SIWZ który otrzymuje następujące brzmienie:
3)     Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji …………..dni.
Do oferty dołącza się harmonogram spłat kredytu (miesięcznie), który stanowi integralną część oferty.
Treść zapisu pkt 9 ppkt 3 załącznika nr 1 części A, B, C, D, E  SIWZ przed zmianą
3)     Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji …………..dni.
Do oferty dołącza się harmonogram spłat kredytu (kwartalnie), który stanowi integralną część oferty.
Treść zapisu pkt 9 ppkt 3 załącznika nr 1 części A, B, C, D, E  SIWZ po zmianie
3)     Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji …………..dni.
Do oferty dołącza się harmonogram spłat kredytu (miesięcznie), który stanowi integralną część oferty.
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert.
W/w  zmiana SIWZ nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.
 Wyświetleń strony: 548
Data wytworzenia: 29-10-2018, 10:51:00 przez Administrator
Opublikowano: 29-10-2018, 10:52:41 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 29-10-2018, 12:11:56 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego