Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg


                                                                                               Drawsko 21.05.2014r
 
 
 
 
                                            O G Ł O S Z E N I E
 
Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych ( Dz.U 2013,poz.885 ze.zm.) podaję do publicznej wiadomości:
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 
 
   
 
1
 
Janka Ewa
        Umorzono kwotę 2.139,50 zł.
        Ważny interes podatnika.
       
 
2
 
 
Janka Ewa
 
        Rozłożenie na raty
       
 
3
 
Noji Leon
 
        Ulga inwestycyjna
 
 
4
 
Dymek Zdzisław
 
        Ulga inwestycyjna
 
 
5
 
Ślusarczyk Grzegorz
 
        Ulga z tytułu nabycia gruntów
 
                                                                                                                                
 
                                                                             WÓJT GMINY DRAWSKO
 
                                                                                    Marek Tchórzka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 5018
Data wytworzenia: 28-05-2013, 09:39:56 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-05-2013, 09:47:13 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 20-01-2021, 12:51:04 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego