Zespół Interdyscyplinarny - zgłoszenia kandydatów


Drawsko, dnia 14 lipca 2023r.

GOPS.4125.17.2023

 Ogłoszenie - zaproszenie organizacji pozarządowych do zgłaszania ofert kandydatów
do reprezentacji oraz prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.
 

Wójt Gminy Drawsko, działający na podstawie  art. 9a, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy domowej  (Dz.U.2021.1249 z dnia 2021.07.09 ze zm.), zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do reprezentacji i prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na terenie gminy Drawsko.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 28 sierpnia 2023r. pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres; urząd@gminadrawsko.pl, osobiście w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię lub skan aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub kopię statutu.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe w Zespole Interdyscyplinarnym zostanie przeprowadzony przez Wójta Gminy Drawsko.

 

Powyższe podyktowane jest potrzebą realizacji delegacji ustawowej, wynikającej
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz ustawy zmieniającej z dnia 9 marca 2023r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Drawsko,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku.

 

Bartosz Niezborała

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 442
Data wytworzenia: 14-07-2023, 10:31:29 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 14-07-2023, 10:32:56 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego