Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu


GK-ZP.271.5.14.                                                                                                                               Drawsko 02.01.2015 r.
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                     
Zmiana w  SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu

 Zmiana w załączniku nr 4 (projekt umowy) do SIWZ
§ 9 pkt 2 Odbiory robót
Przed zmianą
Odbiór końcowy przedmiotu inwestycji rozpocznie się w terminie do 10 dni roboczych od daty uzyskania gotowości do odbioru, potwierdzonej pismem Wykonawcy do Zamawiającego
 
Po zmianie
Odbiór końcowy przedmiotu inwestycji rozpocznie się w terminie do 2 dni roboczych od daty uzyskania gotowości do odbioru, potwierdzonej pismem Wykonawcy do Zamawiającego
 
§ 4 pkt 5 Warunki płatności
Przed zmianą
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej, której integralną częścią będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót, potwierdzony przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz z załącznikami w postaci dokumentacji powykonawczej (2 egz.) oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 
Po zmianie
 
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej, której integralną częścią będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót, potwierdzony przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz z załącznikami w postaci dokumentacji powykonawczej (2 egz.)
 
§ 6 pkt 4 Obowiązki Wykonawcy
Przed zmianą
Inwentaryzację powykonawczą (3 egzemplarze)
Po zmianie
Zamawiający usunął ten zapis
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka


Wyświetleń strony: 1021
Data wytworzenia: 02-01-2015, 12:26:21 przez Administrator
Opublikowano: 02-01-2015, 12:27:00 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego