Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630


Drawsko, dnia 13 lutego 2015 roku

N.6845.24.2014.MD

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dla następujących działek: obręb Piłka – nr 630cz. 

     Marek Tchórzka
                   Wójt Gminy Drawsko

 

 

Drawsko, dnia 13 lutego 2015 roku

N.6845.24.2014.MD

W Y K A Z


dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 630 – o pow. całkowitej 5,7300ha, położona w obrębie Piłka, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022120/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład działki wchodzą RVI-0,7200ha; PsV-1,4700ha; LsVI-3,5400ha.

Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi do części ww. działki o powierzchni 2,1900ha (w tym: RVI-0,7200ha; PsV-1,4700ha) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.

3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: 3 lata.

4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi równowartość 0,90q żyta  - rocznie. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.

 

Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 1242
Data wytworzenia: 16-02-2015, 11:57:31 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 16-02-2015, 12:01:09 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego