Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery


Drawsko, 29.05.2014r.
 
Wójt Gminy Drawsko
ul. Powstańców Wlkp. 121
64-733 Drawsko
 
Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego specjalisty -  Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery, z dnia 20.05.2014r. w projekcie o nazwie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Drawsku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
W wyniku przeprowadzonego naboru w dniu 20 maja 2014r. na  stanowisko starszego specjalisty – koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery została wybrana Pani Małgorzata Śmierzchalska zam. Pęckowo.
 
Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Pani Małgorzata Śmierzchalska posiada dużą wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska, dot. między innymi wykonywaniem czynności wchodzących w skład zadań na stanowisku starszego specjalisty – koordynatora SZOK.
 
                                                                                    Marek Tchórzka
                                                                                    Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 2003
Data wytworzenia: 02-06-2014, 13:43:27 przez Administrator
Opublikowano: 02-06-2014, 13:44:07 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego