Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała


Drawsko dnia 9.08.2017 r.
N-B.6733.5.2017.MK
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2015 r. , poz. 199 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 że na wniosek Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko została wydana decyzja N-B.6733.5.2017.MK z dnia 8 sierpnia 2017 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu przez rzekę Miała w ciągu drogi gminnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 209, 85/1 w obrębie wsi Moczydła i nr 2, 12/1 w obrębie wsi Chełst.
 
 
 
Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.5.2017.MK z dnia 8 sierpnia 2017 r.
 
 
 
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................
 
 
 
Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 701
Data wytworzenia: 11-08-2017, 12:12:31 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 11-08-2017, 12:15:32 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego