Rejestry


Rejestr opinii dotyczących gospodarką odpadami

Referat Techniczny

I piętro biuro nr 19

67/ 25 69 128 w. 150

 

Rodzaj rejestru

Gdzie szukać

Kontakt

 Rejestr skarg i wniosków

Sekretariat

I piętro biuro nr 10

 67/ 25 69 128 w. 145

 

 Rejestr przeprowadzonych kontroli

Sekretariat

I piętro biuro nr 10

 67/ 25 69 128 w.145

 

Zbiór uchwał i prawa miejscowego Rady Gminy Drawsko

Referat Organizacyjny 

parter biuro nr 6

67/ 25 69 128 w. 148 

Rejestr pozwoleń na budowę

Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rozwoju
I piętro biuro nr 11

67/ 25 69 128 w. 152

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rozwoju
I piętro biuro nr 11

67/ 25 69 128 w. 152

Rejestr wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rozwoju
I piętro biuro nr 11

67/ 25 69 128 w.152

Rejestr postanowień dotyczących podziału terenu

Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rozwoju
I piętro biuro nr 11

67/ 25 69 128 w. 152

 

Rejestr decyzji wymierzonych podatku od nieruchomości

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

 

Rejestr decyzji wymierzonych podatku rolnych

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

Rejestr decyzji wymierzonych podatku od środków transportowych

Referat Finansowy

I piętro biuro nr 13

67/ 25 69 128 w. 133

 

Rejestr decyzji wymierzonych podatku leśnego

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

Rejestr decyzji przypisowych podatku od nieruchomości

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

Rejestr decyzji przypisowych podatku rolnego

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

Rejestr decyzji przypisowych podatku od środków transportowych

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

Rejestr decyzji przypisowych podatku leśnego

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

Rejestr decyzji odpisowych podatku od nieruchomości

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w.133

Rejestr decyzji odpisowych podatku rolnego

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

Rejestr decyzji odpisowych podatku od środków transportowych

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

Rejestr decyzji odpisowych podatku leśnego

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

Rejestr upomnień podatkowych od podatku od nieruchomości

Referat Finansowy

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 138

Rejestr upomnień podatkowych od podatku rolnego

Referat Finansowy

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 138

Rejestr upomnień podatkowych od podatku od środków transportowych

Referat Finansowy

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 138

Rejestr upomnień podatkowych od podatku leśnego

Referat Finansowy

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 138

Rejestr tytułów wykonawczych

Referat Finansowy

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 138

Ewidencja podatników podatku od nieruchomości

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

Ewidencja podatników podatku rolnego

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

Ewidencja podatników podatku od środków transportowych

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 13

67/ 25 69 128 w. 133

Ewidencja podatników podatku leśnego

Referat Finansowy (podatki, wymiar, księgowanie)

I piętro biuro nr 12

67/ 25 69 128 w. 133

Rejestr zarządzeń wójta

Sekretariat

I piętro biuro nr 10

67/ 25 69 128 w. 145

 

   
 

Rejestr zezwoleń na wycinkę drzew

Referat Techniczny

I piętro biuro nr 19

67/ 25 69 128 w. 150

 

 


Wyświetleń strony: 6539
Data wytworzenia: 22-04-2012, 19:00:14 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 22-04-2012, 19:00:35 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021, 11:28:15 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego