Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Rejestry


Rodzaj rejestru

Gdzie szukać

Kontakt

 Rejestr skarg i wniosków

Sekretariat wójta,

I piętro pokój nr 10

 67/ 25 69 128

urzad@gminadrawsko.pl

 Rejestr przeprowadzonych kontroli

Sekretariat wójta,

I piętro pokój nr 10

 67/ 25 69 128

urzad@gminadrawsko.pl

 Zbiór Monitorów Polskich

Sekretariat wójta,

I piętro pokój nr 10

 67/ 25 69 128

urzad@gminadrawsko.pl

 Zbiór Dzienników Urzędowych Województwa Wlkp.

Sekretariat wójta,

I piętro pokój nr 10

 67/ 25 69 128

 Zbiór Dzienników Ustaw

Sekretariat wójta

I piętro pokój nr 10

 67/ 25 69 128

 

Zbiór uchwał i prawa miejscowego Rady Gminy Drawsko

Biuro ds. obsługi Rady Gminy 

67/ 25 69 063 w. 48 

Rejestr pozwoleń na budowę

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
parter pokój nr 09

67/ 25 69 051

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
parter pokój nr 09

67/ 25 69 051

Rejestr wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
parter pokój nr 09

67/ 25 69 051

Rejestr postanowień dotyczących podziału terenu

Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami I piętro pokój nr 11

67/ 25 69 063 w. 37

 

Rejestr decyzji wymierzonych podatku od nieruchomości

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

 

Rejestr decyzji wymierzonych podatku rolnych

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Rejestr decyzji wymierzonych podatku od środków transportowych

Referat finansowy I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

 

Rejestr decyzji wymierzonych podatku leśnego

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Rejestr decyzji przypisowych podatku od nieruchomości

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Rejestr decyzji przypisowych podatku rolnego

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Rejestr decyzji przypisowych podatku od środków transportowych

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Rejestr decyzji przypisowych podatku leśnego

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Rejestr decyzji odpisowych podatku od nieruchomości

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Rejestr decyzji odpisowych podatku rolnego

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Rejestr decyzji odpisowych podatku od środków transportowych

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Rejestr decyzji odpisowych podatku leśnego

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Rejestr upomnień podatkowych od podatku od nieruchomości

Referat finansowy I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 065 w. 38

Rejestr upomnień podatkowych od podatku rolnego

Referat finansowy I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 065 w. 38

Rejestr upomnień podatkowych od podatku od środków transportowych

Referat finansowy I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 065 w. 38

Rejestr upomnień podatkowych od podatku leśnego

Referat finansowy I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 065 w. 38

Ewidencja zaświadczeń  dla podatku od nieruchomości

Sekretariat I pietro pokój nr 10

67/ 25 69 128

Ewidencja zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Rejestr tytułów wykonawczych

Referat finansowy I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 065 w. 38

Ewidencja podatników podatku od nieruchomości

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Ewidencja podatników podatku rolnego

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Ewidencja podatników podatku od środków transportowych

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Ewidencja podatników podatku leśnego

Referat finansowy (podatki, wymiar, księgowanie) I piętro pokój nr 12

67/ 25 69 064 w. 33

Rejestr zarządzeń wójta

Sekretariat I piętro pokój nr 10

67/ 25 69 128

 

Rejestr opinii dotyczących gospodarką odpadami

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i ochrony środowiska

67/ 25 69 065 w. 30

 

Rejestr zezwoleń na wycinkę drzew

Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami I piętro pokój nr 11

67/ 25 69 063 w. 37Wyświetleń strony: 4023
Data wytworzenia: 22-04-2012, 19:00:14 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 22-04-2012, 19:00:35 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 11-02-2019, 14:19:25 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego