Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo


O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zmianami /

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 że w dniu 23.05.2013 roku zostało wszczęte na żądanie  ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 i przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 372/4 i 651 w obrębie wsi Pęckowo.

W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,  I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

 

Wójt Gminy Drawsko

 


Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................

 

Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 1510
Data wytworzenia: 31-05-2013, 14:03:57 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 31-05-2013, 14:06:36 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego