Pomoc dla osób uzależnionych


Gdzie może szukać pomocy osoba z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych?

INFORMATOR O PLACÓWKACH UDZIELAJACYCH POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIENIA OD NARKOTYWKÓW I DOPALACZY

Leczenie osób uzależnionych w zakładach opieki zdrowotnej, realizujących świadczenia na podstawie kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia jest bezpłatne, zarówno dla osób posiadających ubezpieczenie, jak i nieubezpieczonych.

 

Zgodnie z polskim prawem leczenie osób uzależnionych jest dobrowolne. Przepis ten nie dotyczy jednak osób ubezwłasnowolnionych, skierowanych na leczenie w drodze postępowania sądowego. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, zgodnie z art. 30 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, mogą zostać skierowane przez sąd rodzinny, na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna, na przymusowe leczenie. Jego czasu nie określa się z góry, okres ten jednak nie może być dłuższy niż 2 lata.

W leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że możesz skorzystać z dowolnej placówki na terenie Polski niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania (zameldowania).

 

Warunkiem przyjęcia na  Oddział Przyjęć/Detoksykacji, lub Oddział Terapii Uzależnienia jest posiadanie:

- aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza na druku „skierowanie do szpitala psychiatrycznego”,
- prawomocnego Postanowienia Sądu zobowiązujące daną osobę do leczenia odwykowego (wtedy skierowanie nie jest wymagane).

Do Poradni Leczenia Ambulatoryjnego Uzależnień skierowanie nie jest wymagane.

Wykazy placówek leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz detoksykacyjnych, znajdujących się w pobliskich Gminie Drawsko województwach, dostępne są w załącznikach.

Na czym polega detoksykacja?

Jest to leczenie farmakologiczne, polegające na podawaniu leków mających na celu złagodzenie objawów abstynencyjnych i w konsekwencji usunięcie uzależnienia fizjologicznego od narkotyków. Realizowane jest w warunkach szpitalnych i trwa ok. 2 tygodnie. Detoksykacja jest jedynie wstępem lub pierwszym etapem leczenia uzależnień, powinna zostać uzupełniona o psychoterapię. Pamiętaj! Poddanie się detoksykacji nie jest równoznaczne z wyleczeniem z uzależnienia.

Poradnia czy ośrodek stacjonarny - oto jest pytanie!

Wybór odpowiedniego rodzaju placówki jest niezmiernie ważny, ponieważ podjęte leczenie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby uzależnionej. Wybór formy leczenia zależy w duże mierze od postawionej diagnozy. Do ośrodków stacjonarnych nie powinny być kierowane osoby, które rozpoczynają „eksperymentowanie z narkotykami”. Dla tych osób znacznie korzystniejsza będzie oferta poradni leczenia uzależnień, w której przeprowadzony zostaje wywiad, a postawiona diagnoza  pozwala na podjęcie decyzji o toku i miejscu dalszego leczenia. Z oferty tej mogą skorzystać osoby eksperymentujące, używające problemowo/szkodliwie, uzależnione oraz bliscy tych osób. Czas leczenia w placówce ambulatoryjnej wynosi 3-12 miesięcy, w zależności od programu oferowanego przez poradnię oraz postępów pacjenta.

Leczenie w ośrodku stacjonarnym  przynosi niewątpliwe korzyści w przypadku, gdy dotychczasowe formy pomocy nie odniosły skutku. Czas leczenia w ośrodku wynosi od 3 miesięcy (programy krótkoterminowe) do 24 miesięcy (programy długoterminowe). Dominują jednak programy 12 miesięczne.

Program terapii uwzględnia nie tylko pracę nad samym uzależnieniem  i jego przezwyciężeniem, ale również pracę nad sobą obejmującą, m.in.: samopoznanie, tworzenie nowej jakości życia bez narkotyków oraz odnajdywanie alternatywnych do dotychczasowych metod spędzania czasu.

 

                                                                                           Zuzanna Kowalska

                                                                                                Pełnomocnik

                                                                               ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

                                                                                      Problemów Alkoholowych Wyświetleń strony: 274
Data wytworzenia: 14-11-2023, 12:25:05 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 14-11-2023, 12:26:34 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego