Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych


 

 
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Pile II
z dnia 13 września 2019 r.
 
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Drawsko obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019r.  do godz.15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko do niżej wymienionych komisji wyborczych:
 
- Nr 1, w liczbie 3, 
- Nr 2, w liczbie 1, 
- Nr 3, w liczbie 1, 
- Nr 4, w liczbie 1, 
- Nr 5, w liczbie 3, 
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17.09.2019 r. o godz. 10.00                                w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Pile II
 
Roma Dworzańska

 
 Wyświetleń strony: 1164
Data wytworzenia: 16-09-2019, 14:19:23 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 16-09-2019, 14:28:56 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego