Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu


          

Drawsko, 19 kwietnia 2021r.

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Drawsko

ul. Powstańców Wielkopolskich 121

64-733 Drawsko

 

Określenie stanowiska: Podinspektor ds. obsługi sekretariatu

 

W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została Pani Katarzyna Ciechanowicz zamieszkała w Lubczu Małym

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

 

W dniu 14 kwietnia 2021r. komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu procedury naboru zakwalifikowała Panią Katarzynę Ciechanowicz na stanowisko Podinspektora ds. obsługi sekretariatu.

O wyniku naboru na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatów gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Pani Katarzyna Ciechanowicz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się największą wiedzą,  dobrą znajomością zagadnień wymaganych na danym stanowisku, a także znajomością przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych w zakresie ustawy o CEIDG, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wraz z przepisami wykonawczymi i instrukcji kancelaryjnej.

                      

                                                                                  (-) Bartosz Niezborała

                                                                                     Wójt Gminy Drawsko

 

.Wyświetleń strony: 882
Data wytworzenia: 19-04-2021, 12:30:24 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 19-04-2021, 12:31:55 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 20-04-2021, 07:28:22 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego