Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK


 

Drawsko, dnia 7.07.2014r.
N-B.6733.5.2014.MK
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 647 ze zm.)
Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 
 że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dnia 7 lipca 2014 roku została wydana decyzja nr N-B.6733.5.2014.MK ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Drawski Młyn na działce nr 775/3 w obrębie Drawsko.
 
 
 
 
Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.5.2014.MK z dnia 7 lipca 2014 r.
 
 
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
 
podpis
 

 Wyświetleń strony: 1301
Data wytworzenia: 09-07-2014, 10:08:06 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 09-07-2014, 10:10:49 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 09-07-2014, 10:13:44 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego