Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127


Drawsko, dnia 20 marca 2018 roku
N.6845.54.2017.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie Pęckowo - działka nr 127. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa Pęckowo.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko

Drawsko, dnia 20 marca 2018 roku

N.6845.54.2017.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
 
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest działka nr 127 – o pow. całkowitej 1,2700ha, położona w obrębie Pęckowo, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00018885/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład działki wchodzą ŁIV-0,7900ha; ŁV-0,4800ha.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Pęckowo. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-04-2018 roku do 31-12-2021 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi równowartość 1,34q żyta -rocznie. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
 
 
     Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 673
Data wytworzenia: 27-03-2018, 15:04:53 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 27-03-2018, 15:06:44 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego