Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko


Drawsko, dnia 8.08.2016r.

N-B.6733.1.2016.MK

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko

 

zawiadamia,

 

 

 że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań dnia 4 sierpnia 2016 roku została wydana decyzja nr N-B.6733.1.2016.MK ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia na działkach nr ewid. gruntów: 604, 602, 599, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 528, 653/5, 709 w obrębie  Drawsko.

 

 

Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.

 

W terminie 14 dni od daty wywieszenia  niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.1.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.

 

 

 

Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

 

Niniejsze obwieszczenie

opublikowano …………………………...……………..,

w okresie: ………………………………………………

 

podpis

 Wyświetleń strony: 731
Data wytworzenia: 09-08-2016, 07:28:28 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 09-08-2016, 07:29:59 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 09-08-2016, 07:37:15 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego