Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę działek nr 987 i 315/6 w Drawsku


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) – Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:
 
1) W dniu 15 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy w Drawsku w Sali Narad przeprowadzono I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych rolnych – działek nr 987 i nr 315/6 , o łącznej powierzchni 4,6839ha, położonych w obrębie Drawsko.
 
2) Przedmiot dzierżawy według katastru nieruchomości:
- adres nieruchomości -Drawsko, ul. Nowa
- oznaczenie geodezyjne - działka nr 987, 315/6, obręb 0003 Drawsko
      - nr księgi wieczystej -PO2T/00040709/6, PO2T/00040708/9
3) Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 4
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 1
4) Czynsz wywoławczy: 480,00 zł.
Czynsz osiągnięty w przetargu: 5000,00 zł.
5) Osoba ustaloną na Dzierżawcę nieruchomości został: Sebastian Pachulski
Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gminadrawsko.pl na okres minimum 7 dni począwszy od 16 marca 2023 r.
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 85
Data wytworzenia: 16-03-2023, 09:59:59 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 16-03-2023, 10:03:39 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego