Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst


Drawsko, dnia 14.11.2014 r.

N-ZP.6721.5.2013.MD
OGŁOSZENIE
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Drawsko, wieś Chełst
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)
informuję
o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko uchwały Nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla wsi Chełst. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1231
Data wytworzenia: 14-11-2014, 12:59:50 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 14-11-2014, 13:09:31 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 14-11-2014, 13:14:21 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego