Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi


Drawsko, dnia 28.11.2022r.

 

Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały  rocznego ,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” wraz z załącznikiem.

 

W dniach od 19.11.2022r. do 23.11.2022r. odbyły się konsultacje projektu rocznego ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

W konsultacjach nie uczestniczyły żadne organizacje. Do projektu programu nie złożono żadnych uwag.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół.

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Drawsko

Anna Fręś

Sekretarz Gminy

 

 

 

 Wyświetleń strony: 258
Data wytworzenia: 29-11-2022, 14:56:33 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 29-11-2022, 14:58:40 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego