Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r.


Drawsko, dnia  11 grudnia 2015 roku

N.6840.4.2015.MD
N.6845.15-19 .2015.MD

 

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 201 obręb Kawczyn)  i dzierżawy (Piłka, cz dz. nr 549/2, Piłka cz. dz. nr 47/1, Drawsko, dz. 574/1, Pęckowo, dz. nr 127, Chełst Zach. cz. dz. 310/2). Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu mienia Gminy Drawsko.

 

   Marek Tchórzka

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 1077
Data wytworzenia: 14-12-2015, 15:06:47 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 14-12-2015, 15:10:31 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego