Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1


INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010 roku nr 102, poz. 651 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dla następujących działek: Piłka – nr 47/1cz.

Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko


Drawsko, dnia 29 marca 2013 roku

N.6845.13.2013.MD

 

W Y K A Z


dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

 

1.    Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 47/1 – o pow. całkowitej 3,6569ha, położonej w obrębie Piłka, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00028558/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład działki wchodzą RV-3,3100ha; RVI-0,3469ha.

Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi do części ww. działki o powierzchni 1,7700ha (RV).

2.    Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.

3.    Okres  zawarcia umowy dzierżawy: 2 lata.

4.    Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualna stawka czynszu wynosi równowartość 0,97q żyta  -rocznie. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.

 

   Marek Tchórzka

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 1487
Data wytworzenia: 02-04-2013, 13:05:17 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 02-04-2013, 13:08:05 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego