Klauzula informacyjna


Drawsko 04.09.2019 r.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo,
uczestnicy obrad sesji
Rady Gminy Drawsko
 
Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Drawsko w sali sesyjnej Urzędu Gminy Drawsko są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Drawsko godzi się Pan/Pani na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez upublicznianie swojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz cech szczególnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO w zw. z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 
Niegodzenie się przez Pana/Panią na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z koniecznością opuszczenia sali sesyjnej Urzędu Gminy Drawsko.
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych podczas sesji Rady Gminy Drawsko jest Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 64 – 733 Drawsko, email: urzad@gminadrawsko.pl
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Adamczewska, z którą ma Pan/Pani prawo skontaktować się za pomocą e-mail: urzad@gminadrawsko.pl.
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są osoby oglądające transmisje sesji Rady Gminy Drawsko.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Gminę przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pana/Pani dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 
 Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 3039
Data wytworzenia: 20-11-2018, 13:33:31 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 20-11-2018, 13:34:17 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 05-09-2019, 11:58:16 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego