Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze


 
         
Drawsko, 12 czerwca 2019r.
 
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
Nazwa i adres jednostki:
 
Urząd Gminy Drawsko
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
64-733 Drawsko
 
Określenie stanowiska: Podinspektor ds. kadr i ubezpieczeń społecznych
 
W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została Pani Aneta Bednarz zamieszkała w Pęckowie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
 
W dniu 7 czerwca 2019r. komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu procedury naboru zakwalifikowała Panią Anetę Bednarz na stanowisko Podinspektora ds. kadr i ubezpieczeń społecznych.
O wyniku naboru na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatów gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
Pani Aneta Bednarz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się największą wiedzą, bardzo dobrą znajomością zagadnień wymaganych na danym stanowisku, także znajomością przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych i wynagradzaniu pracowników, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz ustawy o samorządzie gminnym. Posiada doświadczenie w obsłudze programu Płatnik.
                     
 
 
                                                                                  (-) Bartosz Niezborała
                                                                                     Wójt Gminy Drawsko
 
.


Wyświetleń strony: 1153
Data wytworzenia: 12-06-2019, 13:54:09 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 12-06-2019, 13:55:05 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego