Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych


Uchwała nr 4a/2014
 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku
z dnia 24 październik 2014r.
o Obwodowych Komisjach Wyborczych
do przeprowadzenia wyborów  do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów
wójta w dniu 16 listopad 2014r.
Na podstawie art. 182 §1 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.)  oraz w związku z §15 UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze :
§ 1 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Drawsku, ul Powstańców Wlkp. 121:
1.       Mirosława Drózd zam. Drawsko-Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej -art.182 §2 pkt 2 Kodeksu Wyborczego
2.       Sylwia Marek zam. Drawsko-Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej -Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3.       Katarzyna Lejman zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Gmina
4.       Grażyna Helak zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
5.       Piotr Piasek zam. Drawsko -Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
6.       Jan Studniarek zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
7.       Ryszard Ociepa zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Wielkopolska
8.       Joanna Chorzewska zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważony Rozwój Gminy Drawsko
9.       Agnieszka Pertek zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatowa
§ 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Drawskim Młynie, ul. Szosa Dworcowa 2:
1.       Marta Kowalczyk zam. Drawsko-Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej -Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważony Rozwój Gminy Drawsko
2.       Halina Krata zam. Drawsko-Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej -Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
3.       Leszek Milcarz zam. Pęckowo-Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatowa
4.       Małgorzata Piątek zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Wielkopolska
5.       Małgorzata Kucharczyk zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6.       Zbigniew Łuczak zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
7.       Katarzyna Pankowska – Czerwińska zam. Drawsko -Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
8.       Irena Dobska zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Gmina
9.       Michał Augustyński zam. Drawski Młyn-art.182 §2 pkt 2 Kodeksu Wyborczego
§ 3 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Piłce, Piłka 24:
1.       Agnieszka Bojko zam. Piłka -Przewodniczący Obwodowe j Komisji Wyborczej art.182 §2 pkt 2 Kodeksu Wyborczego
2.       Gabriela Sikora zam. Drawsko -Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej -Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
3.       Szymon Dur zam. Piłka-Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Gmina
4.       Anna Pankowska  zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
5.       Daria Spławska zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
6.       Franciszek Studniarek zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
7.       Andrzej Mróz zam. Drawsko- Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Wielkopolska
8.       Mariola Jęśko zam. Piłka-Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważony Rozwój Gminy Drawsko
9.       Maria Bojko zam. Piłka-Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatowa
§ 4 Obwodowa Komisja Wyborcza   nr 4 w Pęckowie, ul. Powstańców Wlkp.1:
1.       Grażyna Pfajfer zam. Pęckowo-Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej -Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważony Rozwój Gminy Drawsko
2.       Ewa Czyżewska zam. Drawsko -Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej -Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Gmina
3.       Lucyna Golis zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatowa
4.       Dominika Biniak Pęckowo-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Wielkopolska
5.       Marzena Kucharczyk zam. Pęckowo -Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6.       Natalia Mądrawska zam. Pęckowo-Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
7.       Katarzyna Kosecka zam. Pęckowo-Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8.       Justyna Pankowska zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
9.       Małgorzata Śmierzchalska zam. Pęckowo-art.182 §2 pkt 2 Kodeksu Wyborczego
§ 5 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Chełście, Chełst 64:
1.       Anna Mazurowska zam. Drawsko-Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej -art.182 §2 pkt 2 Kodeksu Wyborczego
2.       Halina Rychlik zam. Chełst-Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej -Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3.       Anna Zaćmińska zam. Kwiejce-Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Gmina
4.       Agata Czerwińska zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
5.       Elwira Łągwa zam.Chełst-Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
6.       Przemysław Giś zam. Drawsko -Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
7.       Karolina Bartnicka zam. Chełst-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Wielkopolska
8.       Karolina Śpiewak zam. Kawczyn- Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważony Rozwój Gminy Drawsko
9.       Karolina Tryzna zam. Chełst- Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatowa
 
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku
 
(-)Władysława Kosecka


Wyświetleń strony: 2911
Data wytworzenia: 03-11-2014, 13:28:58 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 03-11-2014, 13:30:07 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego