Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe


GK-ZP.271.6.13                                                      Drawsko 4 czerwca 2013 r

                                             

                                                                                   OGŁOSZENIE

                                                             O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK-ZP.271.6.13 ogłoszonego przez Gminę Drawsko w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm).

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału        w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

                  Dariusz Bielawski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                               

                                                                                                

                                      

 

 

 Wyświetleń strony: 1386
Data wytworzenia: 04-06-2013, 13:41:19 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 04-06-2013, 13:43:24 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego