Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie


 

Uchwała L/295/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 28 maja 2014

 

w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. Z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wyświetleń strony: 1070
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:34:01 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:35:31 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego