Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489


Drawsko, dnia 08 czerwca 2015 roku

N.6845.13.2015.MD

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dla następujących działek: obręb Piłka – nr 489cz..

 

 

    Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

 

Drawsko, dnia 8 czerwca 2015 roku

N.6845.13.2015.MD

W Y K A Z


dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 489 – o pow. całkowitej 2,3600ha, położonej w obrębie Piłka ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00026512/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umów dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz sześciu dzierżawców: do części ww. działki  o powierzchniach: 140,08m², 511,38m2, 118,53m2, 1068,60 m2, 3230,20 m2, 5479,41 m2.

2.      Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.

3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-07-2015 roku do 31-12-2017 roku.

4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi rocznie równowartość odpowiednio: 0,02q, 0,02q, 0,02q, 0,05q, 0,13q,  0,24q. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.

 

    Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 1183
Data wytworzenia: 08-06-2015, 13:04:32 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 08-06-2015, 13:06:17 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego