Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo


Drawsko, dnia 14.11.2014 r.

N-ZP.6721.3.2013.MD
OGŁOSZENIE
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Drawsko, wieś Pęckowo
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)
informuję
o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko uchwały Nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla wsi Pęckowo. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1159
Data wytworzenia: 14-11-2014, 13:09:35 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 14-11-2014, 13:12:27 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 14-11-2014, 13:13:27 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego