Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.


Drawsko, dnia 28.11.2017r.
Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” wraz z załącznikiem
W dniach od 20.11.2017r. do 24.11.2017r. odbyły się konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele:
LZS ,,Orzeł” Pęckowo  
LZS ,,Sokół” Drawsko
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku
Stowarzyszenia ,,Nasza wieś naszym domem’’ w Kamienniku oraz
upoważniony przedstawiciel Wójta Gminy Drawsko.
Przedstawiciele organizacji nie wnieśli żadnych uwag do konsultowanego projektu.
Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół.
 
Z upoważnienia Wójta
Anna Fręś
Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta
 
 
 


Wyświetleń strony: 1428
Data wytworzenia: 28-11-2017, 14:30:42 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-11-2017, 14:31:56 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 09:02:23 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego