Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn


O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zmianami /

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

         że w dniu 13.05.2013 roku zostało wszczęte na żądanie  ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznańpostępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Drawski Młyn na działkach nr 7281 i 7282 w obrębie wsi Marylin.

 

W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 

 Wyświetleń strony: 1265
Data wytworzenia: 19-12-2013, 13:22:59 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 19-12-2013, 13:25:24 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego