Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko


 

 

Uchwała Nr  L/293/2014

Rady Gminy  Drawsko

z dnia 28 maja 2014 r.

 

 

 

 

w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko

 

 

 

       Na   podstawie   art. 18,  ust. 2,  pkt. 4   ustawy   z   dnia   8   marca   1990

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

 Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

 

 

 

§  1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Drawsko z tytułu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 rok.

 

 

§   2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyświetleń strony: 1141
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:31:02 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:32:13 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego