Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę działki nr 277 w Pęckowie


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) – Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:
1)      W dniu 15 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy w Drawsku w Sali Narad przeprowadzono I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych rolnych – działki nr 277 , o łącznej powierzchni 0,3500ha, położonej w obrębie Pęckowo.
2)      Przedmiot dzierżawy według katastru nieruchomości:
- adres nieruchomości -Pęckowo
- oznaczenie geodezyjne - działka nr 277, obręb 0012 Pęckowo
      - nr księgi wieczystej -PO2T/00026509/0
3) Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0
4) Czynsz wywoławczy: 120,00 zł.
Czynsz osiągnięty w przetargu: 130,00 zł.
5) Osoba ustaloną na Dzierżawcę nieruchomości został: Mateusz Zydor
Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gminadrawsko.pl na okres minimum 7 dni począwszy od 16 marca 2023 r.
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 265
Data wytworzenia: 16-03-2023, 10:07:13 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 16-03-2023, 10:08:56 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego