Uchwała nr XLIV/292/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 30.11.2022 współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 221
Data wytworzenia: 01-12-2022, 15:23:52 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 01-12-2022, 15:25:31 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego