Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne


Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

 

projektu uchwały Rady Gminy Drawsko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Drawsko

 

 

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Drawsko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Drawsko, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 18 stycznia 2023 r. do dnia 20 lutego 2023 r. w następujących formach:

 

1.      Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

 

·      w postaci papierowej na adres Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy w Drawsku;

· w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: urzad@gminadrawsko.pl;

2.      Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się w dniu 06 lutego 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;

 

3.      Ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/343a82CaqV.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji w następujących formach:

·    na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.gminadrawsko.pl/;

·      na stronie internetowej https://gminadrawsko.pl/;

·   na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko.

 

Formularz zgłaszania uwag, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem graficznym, dostępne były:

 

1.      na stronie internetowej Gminy Drawsko: https://gminadrawsko.pl/;

2.      na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.gminadrawsko.pl/;

3.      w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko (pokój nr 10).

 

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było spotkanie konsultacyjne on-line z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 06 luty 2023 roku za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W spokaniu wzięła udział jedna osoba. Podczas spotkania przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu.

 

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wypełniony formularz składania uwag do projektu uchwały z załącznikami, natomiast liczba wypełnionych ankiet wyniosła 11. Wyniki ankietyzacji potwierdziły występowanie nagromadzenia negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz innych sferach na obszarze wskazanym jako obszar rewitalizacji. Wyniki posłużą opracowaniu diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji przy przygotowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Wyniki raportu podsumowującego wyniki ankiet są dostępne pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=yz3YMuRFi52H4Xk5irtGlSPsD32KUgQq&id=PelUsrVwlUq3bh9cA9IKkPlaHaOjL51CiO0nUmEpjYVUMzk1SEEzNkJHMlZJTVEwQjJRWlBJRzVIVC4u

 

Bartosz Niezborała

(-) Wójt Gminy Drawsko

 

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 572
Data wytworzenia: 07-03-2023, 10:05:34 przez Katarzyna Ciechanowicz
Opublikowano: 07-03-2023, 10:07:53 przez Katarzyna Ciechanowicz
Ostatnia modyfikacja: 07-03-2023, 10:12:04 przez Katarzyna Ciechanowicz

Drukuj | Powiadom znajomego