Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki


 

UCHWAŁA NR XLVI/279/2014

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 19 marca 2014

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Drawsko w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

 

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

 

 

§1

Rada Gminy Drawsko wyraża zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Drawsko w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wyświetleń strony: 1018
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:09:11 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:10:40 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego