Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK


Drawsko, dnia 2.09.2014r.
N-B.6733.4.2014.MK
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 
 że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dnia 2 września 2014 roku została wydana decyzja                   nr N-B.6733.4.2014 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Drawski Młyn na działce nr 484 w obrębie wsi Pęckowo.
 
 
 
 
Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.4.2014 z dnia 02-09-2014 r.
 
 
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
 
podpis
 Wyświetleń strony: 1221
Data wytworzenia: 03-09-2014, 09:50:21 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 03-09-2014, 09:52:03 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego