Informacja o wyniku VIII przetargu na sprzedaż budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie, ul. Sz. Dworcowa 8B


Drawsko, dnia 24 listopada 2023 roku
N.6840.6.2022.MD
INFORMACJA
O WYNIKU VIII PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
organizowanego dnia 24 listopada 2023 roku w Sali Narad Urzędu Gminy Drawsko
 
 
 
 
 
Lp.
 
 
 
Przedmiot przetargu
 
Liczba osób, które wpłaciły wadium
 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu
 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu
 
Cena wywoławcza nieruchomości
 
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu
 
 
Imię
i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
 
1
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w Drawskim Młynie
działka nr 724/8 – 0,0954 ha,
nr 724/8 – 0,0205 ha
obręb Drawsko
KW PO2T/00023892/0
 
0
 
0
 
---
 
260000,00zł/brutto
 
0
 
---
 
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 159
Data wytworzenia: 24-11-2023, 11:38:35 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 24-11-2023, 11:42:06 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego