Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych.


GK-ZP.271.7.13                                                                                   Drawsko 18 czerwca 2013 r

 

                                                                           

                                                                          OGŁOSZENIE

                                                             O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK-ZP.271.7.13 ogłoszonego przez Gminę Drawsko w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm).

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału        w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                               

                                                                                                

                                      

 

 

 Wyświetleń strony: 1351
Data wytworzenia: 18-06-2013, 12:04:44 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 18-06-2013, 12:06:32 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego