Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu


 

UCHWAŁA NR L/297/2014

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 28.05.2014

 

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku na dofinansowanie zakupu samochodu

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 595 ze zm.) w zw. z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 nr 178, poz. 1380 ze zm.)

 

Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

 

§ 1. Udziela się dotacji celowej w kwocie 31.000 (trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100)  na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener/furgon.

 

§ 2. Warunki udzielenia dotacji określi umowa.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyświetleń strony: 1047
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:37:38 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:38:46 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego