Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 174/1 w obrębie Kwiejce


N.6840.11.2022.MD
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) – Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko
1)      W dniu 31 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy w Drawsku w Sali Narad przeprowadzonoII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko – działki nr 174/1, o powierzchni 0,9745 ha, położonej w obrębie Kwiejce,
2)      Przedmiot sprzedaży według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- adres nieruchomości - Kwiejce
- oznaczenie geodezyjne - działka nr 174/1, o powierzchni 0,9745 ha,obręb 0007Kwiejce
     - nr księgi wieczystej - PO2T/00022400/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie.
3) Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0
4) Cena wywoławcza nieruchomości: 380 000,00 zł.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu: 383 800,00 zł.
5) Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Jerzy Mieloch
Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gminadrawsko.pl na okres minimum 7 dni począwszy od 3 kwietnia 2023 r.
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 343
Data wytworzenia: 03-04-2023, 08:45:39 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 03-04-2023, 08:49:21 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 03-04-2023, 08:51:05 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego