Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK


Drawsko, dnia 4.09.2014r.
N-B.6733.4.2014.MK
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dnia 4 września 2014 roku zostało wydane postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK z dnia 2 września 2014 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Drawski Młyn na działce nr 484 w obrębie wsi Pęckowo, gmina Drawsko.
 
 
Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść zażalenie od postanowienia  N-B.6733.4.2014.MK z dnia  4 września 2014 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile.
 
 
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
 
podpisWyświetleń strony: 1271
Data wytworzenia: 04-09-2014, 14:43:30 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 04-09-2014, 14:48:39 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego