oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy


                                                                                                            Drawsko 11.09.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
na operację
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy
 
Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20.08.2018 r
                                                                                                                                           Otwarcie w dniu 04.09.2018 godz 10:00                                           
Oferty złożone zgodnie z terminem.
Lp
Nazwa oferenta
Data wpływu
Warunki udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert cena 80 gwarancja 20
Punkty przyznane ofertom
1
Chantal Sp z.o.o, ul. Gorzowska 22, 66-440 Skwierzyna
28.08.2018
spełnia
37 990,00 netto       46 727,70 brutto
Gwarancja 24 m-ce
 
 
 
 
 
80,00
 
 
8,00
Razem 88,00
2
Herkules Sp z. o.o S.k, ul. Pogorska 34 c, 32-500 Chrzanów
03.09.2018
 
spełnia
50 460,00 netto    62 065,80 brutto
Gwarancja 36 m-cy
 
 
60,23
 
 
12,00
Razem 72,23
Wybrano ofertę: Chantal Sp.z o.o ul. Gorzowska 22, 66-440 Skwierzyna za cenę 37990,00 netto   46727,,70brutto, gwarancja 24 m-ce. Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za wykonanie zadania. 
 
 
 
                                                    
                                                                                            


Wyświetleń strony: 569
Data wytworzenia: 11-09-2018, 13:25:15 przez Administrator
Opublikowano: 11-09-2018, 13:26:01 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego