Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie


GK-ZP.271.6.17                                                                                          Drawsko  14 września 2017 r.
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania wybrano ofertę Firmy Zakład Usług Technicznych „AGH” Atłasiński i wspólnicy spółka jawnaul. Chociszewskiego 41/43, 60-256 Poznań za cenę 4 797 000,00 zł  zł brutto (czterymilionysiedemsetdziewiędziesiątsiedemzłotych 00/100).                       
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ: a) cena – 60%, b) okres gwarancji – 40%
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę:
lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji
Łączna liczba punktów
1
Zakład Usług Technicznych „AGH” Atłasiński i wspólnicy spółka jawnaul. Chociszewskiego 41/43,    60-256 Poznań
4 797 000,00 zł
60,00
40,00
100,00
2
PRO-MET Sp.j Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe H. Kobusiński i wspólnicy spółka jawna ul. Borecka 29A, 63-720 Koźmin Wlkp.
5 396 625,00 zł
53,33
40,00
93,33
 
Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu odwołanie, jako środek ochrony prawnej określony w art. 180 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie określonym zgodnie           z art. 94 ustawy Pzp.


Wyświetleń strony: 782
Data wytworzenia: 14-09-2017, 14:15:17 przez Administrator
Opublikowano: 14-09-2017, 14:15:51 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego