Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi


Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
W dniach 04.11.2013r. 08.11.2013r. odbyły się konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji tj. LZS ,,Orzeł” Pęckowo oraz LZS ,,Sokół” Drawsko oraz upoważniony przedstawiciel Wójta Gminy Drawsko.
Przedstawiciele organizacji nie wnieśli żadnych uwag do konsultowanego projektu.
Z upoważnienia Wójta
Anna Fręś
Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta
 
 
 


Wyświetleń strony: 3072
Data wytworzenia: 12-11-2013, 08:20:39 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 12-11-2013, 08:24:19 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego