Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020


GK-ZP.271.5.18                                                                                          Drawsko 30 sierpnia 2019 r.
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020”.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 ze zm) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania wybrano ofertę Spółka Jawna T&J Tyrakowski, ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin za cenę 3 089,35  zł brutto za 1000 l zł brutto (trzytysiącosiemdziesiątdziewięćzłotych 35/100).                      
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ: a) cena – 60%, b) termin płatności – 40%
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę:
lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium termin płatności
Łączna liczba punktów
1
Spółka jawna Tyrakowski&Jachnik, ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin
 3 089,35  zł brutto  za 1000 l
60,00
40,00
100,00
2.
Mac-Benz Maciej i Barbara Kłaczkiewicz S.j.ul. Lipowa 72A,     64-500 Szamotuły
3 116,82  zł brutto za 1000 l
59,47
40,00
99,47
 
Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu odwołanie, jako środek ochrony prawnej określony w art. 180 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie określonym zgodnie           z art. 94 ustawy Pzp.
 
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 120
Data wytworzenia: 30-08-2019, 14:08:21 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 30-08-2019, 14:09:37 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 11-09-2019, 10:05:33 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego