Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną


 

Drawsko, dnia 2.07.2018 r.
N-B.6733.2.2018.MK
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
że na żądanie  ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ul. Strzeszyńska 58, 60-749 Poznań, w dniu 2 lipca 2018 r. została wydana decyzja nr N-B.6733.2.2018.MK, ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych linii kablowych SN-15kV o długości trasy 1085 m wraz z instalacją optotelekomunikacyjną w miejscowości Drawski Młyn na działkach nr ewid gruntów 791, 7018 i 7019 obrębie Drawsko.
 
 
           Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.2.2018MK z dnia 2 lipca 2018 r.
 
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
podpis

 Wyświetleń strony: 327
Data wytworzenia: 11-07-2018, 08:52:55 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 11-07-2018, 08:54:30 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 11-07-2018, 08:55:25 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego