Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego


Uchwała nr XLIX/289/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 16.04.2014r.

 

w sprawie przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp.  nieodpłatnie  majątku ruchomego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przyjęcie od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego w postaci samochodu pożarniczego Jelcz 315, stanowiącej własność Gminy Krzyż Wlkp. celem przekazania go do używania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęckowie.

§ 2

Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu przekazania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§ 4

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do

Uchwały nr XLIX/289/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 16.04.2014r.

Wójt Gminy Drawsko pismem z dnia 07.02.2014r. zwrócił się z prośba o nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego Jelcz 315,  będącego własnością Gminy Krzyż Wlkp. w użytkowaniu OSP Krzyż Wlkp. na potrzeby OSP Pęckowo. W związku z tym, że Gmina Krzyż Wlkp. zakupiła nowy samochód średni na potrzeby ratownictwa gaśniczego, zaistniała możliwość przekazania ww.  samochodu na rzecz Gminy Drawsko z przeznaczeniem dla OSP Pęckowo.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.Wyświetleń strony: 1138
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:25:48 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:27:06 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego