Zawiadomienie o włączeniu karty zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków


 

Drawsko, dnia 24 czerwca 2022 roku
N.4120.1.2021.MD
Zawiadomienie
o  włączeniu karty adresowej zabytku
do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drawsko
 
Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710 ze zm.) i §18 b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56), oraz Zarządzenia nr 61/2022 Wójta Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2022 roku
zawiadamiam o  włączeniu karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drawsko, tj.  karty adresowej obiektu: Budynek mieszkalny (administracyjny) w zespole dworca kolejowego, w m. Drawski Młyn, ul. Dworcowa 5, na działce nr 794/7 i nr 794/8.
Uzasadnienie
Wójt Gminy Drawsko sporządził nową kartę adresową zabytku dla obiektu: Budynek mieszkalny (administracyjny) w zespole dworca kolejowego, w m. Drawski Młyn, ul. Dworcowa 5, na działce nr 794/7 i 794/8 oraz zawiadomił o zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków. Uzasadnieniem sporządzenia tej karty jest fakt, że budynek mieszkalny był ujęty w jednej karcie (jako jeden obiekt) z budynkiem magazynowym w zespole dworca kolejowego w m. Drawski Młyn, która została wyłączona z ewidencji ze względu na zły stan techniczny budynku magazynu i utratę przez niego wartości zabytkowych. Sprawa wyłączenia budynku magazynu z Gminnej Ewidencji Zabytków  została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile pismem z dnia 24 marca 2021 roku nr Pi-WN.5140.293.6.2020.2021. Ponadto włączenie do Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej zabytku dla budynku „Budynek mieszkalny (administracyjny) w zespole dworca kolejowego, w m. Drawski Młyn, ul. Dworcowa 5, na działce nr 794/7 i 794/8 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile, pismem nr Pi-WN.5140.642.2.2022 z dnia 05.04.2022 roku
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała

 Wyświetleń strony: 189
Data wytworzenia: 24-06-2022, 11:49:21 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 24-06-2022, 11:50:44 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 24-06-2022, 11:51:04 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego