Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK)


 

O B W I E S Z C Z E N I E
 
N-B.6733.3.2017.MK
 
 
 
     
           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zmianami /
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 17.01.2017 roku zostało wszczęte na żądanie  Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Drawsku na działkach nr ewid. gruntów 81/1, 153 i 113 w obrębie geodezyjnym Drawsko.
 
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,                         I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................
          

 

 Wyświetleń strony: 684
Data wytworzenia: 23-01-2017, 12:35:20 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 23-01-2017, 12:36:38 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 23-01-2017, 12:46:35 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego