Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn


Drawsko, dnia 01.07.2014 r.

N-ZP.6721.1.2013.MD
OGŁOSZENIE
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Drawsko, wieś Drawski Młyn
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)
informuję
o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko uchwały Nr LI/305/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko, wieś Drawski Młyn. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1355
Data wytworzenia: 01-07-2014, 07:50:31 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 01-07-2014, 07:54:27 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego